Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни, както и съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

По смисъла на Закона за защита на личните данни „Технолайф” ООД е регистриран Администратор на лични данни в регистъра на администраторите съгласно чл.14, ал.4 от Закона за защита на личните данни.
С приемането на настоящите общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за акция, маркетингови активности и др., незабранени от законодателството цели, организирани от ТЪРГОВЕЦА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ТЪРГОВЕЦА като администратор на лични данни.
ТЪРГОВЕЦЪТ декларира изрично пред ПОЛЗВАТЕЛЯ, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона и юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.
Чл. 19

ГЛОБАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Информация, която предоставяте директно

Някои Услуги ви позволяват да ни предоставяте директно информация. Например:.

Ако поръчате продукт или платена услуга от нас, може да ви попитаме за вашето име, информация за контакт, адрес (адреси) за доставка и фактуриране и информация за кредитна карта, за да можем да обработим поръчката ви.

Информация за използването на Услугите от ваша страна

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?

За контакт с вас и изпълнение на договорните отношения при покупка или изпълнение на гаранционни условия
за други цели, с ваше съгласие.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?

Без ваше съгласие ние няма да предоставяме информация за вас на трети лица за целите на техния независим маркетинг или търговска дейност. Може обаче да предоставяме информацията за вас на следните лица:
Филиали. Информацията за вас може да бъде споделяна между филиалите на Технолайф ООД
за да изпълним изискванията по закон или в отговор на принудително съдебно производство (например заповед за обиск или съдебна заповед);
за да проверим или да гарантираме съответствието с правилата, на които се подчиняват нашите Услуги
Други лица, имащи връзка с корпоративните транзакции. Може да предоставим информацията за вас на трето лице като част от сливане или прехвърляне или в случай на фалит.
Други лица, с ваше съгласие или по ваше искане. Освен предоставянето на информация в случаите, описани в тези Правила за поверителност, може да споделяме информацията за вас с трети лица, когато се съгласите или поискате такова споделяне.

КАКВО ПРАВИМ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?

Въвели сме адекватни физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Услугите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията за вас, няма уеб сайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС

Според законите в някои юрисдикции може да имате право да поискате подробности за информацията, която събираме, и да коригирате неточности в нея. Всички други законни права като потребител остават непроменени. Ако е позволено по закон, може да ви начислим малка сума за предоставянето на тази възможност. Може да отказваме да обработваме искания,
които са необосновано повтарящи се, изискват прекалено голяма по обем техническа работа, излагат на риск поверителността на други лица, които са много трудно изпълними или за които иначе не се изисква достъп съгласно местните закони. Ако искате да направите заявка за достъп до информацията за вас, се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти на info@technolaifbg.com

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Предприемаме адекватни стъпки за гарантиране, че информацията за вас е налична само за времето, през което е необходима за целите, за които се обработва, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, свързано с подходящите предпазни мерки.

ВРЪЗКИ И ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В НАШИТЕ УСЛУГИ

Нашите Услуги може да свързват с уеб сайтове и услуги на трети лица, които са извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за защитата или поверителността на информацията, събирана от такива уеб сайтове или други услуги. Бъдете внимателни и преглеждайте декларациите за поверителност за уеб сайтовете и услугите на трети лица,които използвате.
някои трети лица може да предоставят реклами или да проследяват кои реклами се преглеждат от потребителите, колко често се преглеждат тези реклами и какво правят потребителите в отговор на тях; и
даваме ви възможност да споделяте определени материали в нашите Услуги с други хора чрез услуги за социални мрежи като Facebook.
Ако се свържете с услуга за социални мрежи, може да получим и съхраним информацията за удостоверяване от тази услуга, за да ви осигурим възможност за влизане, както и друга информация, която ни разрешавате да получаваме, когато се свързвате с тези услуги.
Също така имайте предвид, че ако решите да се свържете с услуга за социални мрежи от устройство, което се използва и от други освен вас, тези други потребители може да виждат информацията, съхранена или показвана във връзка с акаунта ви в услугата (услугите) за социални мрежи, с която се свързвате.

БИСКВИТКИ, МАЯЦИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

Ние, както и определени трети лица, които предоставят съдържание, реклами или друга функционалност в нашите Услуги, може да използваме бисквитки, маяци и други технологии в определени области от нашите Услуги.

Бисквитки

Бисквитките са малки файлове, които съхраняват информация във вашия компютър, телевизор, мобилен телефон или друго устройство. Те позволяват на лицето, поставило бисквитката във вашето устройство, да ви разпознава в различните уеб сайтове, услуги, устройства и/или сесии на сърфиране в интернет. Бисквитките са полезни за много цели. Например:
Бисквитките могат да запомнят идентификационните ви данни за влизане, за да не се налага да ги въвеждате при всяко влизане в дадена услуга.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да разберем кои части от Услугите ни са най-популярни, тъй като ни позволяват да видим кои страници и функции използват потребителите и колко време прекарват на тези страници. Проучването на този вид информация ни позволява да адаптираме по-добре Услугите и да ви осигурим по-добра работа с тях.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да разберем кои реклами сте разгледали, за да не получавате една и съща реклама при всяко влизане в дадена Услуга.
Бисквитките помагат на нас и на трети лица да ви предоставяме подходящо съдържание и реклами, като събираме информация за използването от ваша страна на нашите Услуги и на други уеб сайтове и приложения.
Когато използвате уеб браузър за достъп до Услугите, можете да конфигурирате браузъра да приема всички бисквитки, да отхвърля всички бисквитки или да ви уведомява, когато е изпратена бисквитка

Call Now Button