Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, както и да върне същата за замяна в срок от 14 работни дни, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
1.2. Цената, която Клиентът следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя от използваната спедиторска фирма ( ако се използва такава ).
1.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката:
клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка в срок не по-дълъг от 14 работни дни от датата на получаване на поръчката. В този случай е необходимо да върне пратката:
на адрес: гр. Варна, 9000 ,бул Сливница №95-Г , Магазин Технолайф.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, клиентът има право в срок от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.
Технолайф ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.
Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:
-получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
-грешката е настъпила в резултат на наша вина;
2.1. Адресът за връщане на стоките е: гр. Варна, 9000 ,бул Сливница №95-Г , Магазин Технолайф. Връщането се допуска при следните условия:
2.1.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Технолайф ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента или офис на куриерска фирма, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.
2.1.2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Технолайф ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава).
2.1.3. Потребителят заплаща разходите за върнатите продукти
2.2. Клиентът има право да върне получените артикули във всеки един от магазините на Технолайф ООД. Връщането на артикулите и възстановяването на сумата се допуска при спазени условия от т.2.1.2.

Връщане на суми

3.1. Връщане на суми, платени с наложен платеж.
3.1.1. В магазин на Технолайф.
– Връщането на суми, платени с наложен платеж може да се извърши във всеки един от магазините на Технолайф ООД.
3.2.2. По банкова сметка или пощенски запис.
– Връщането на платени с наложен платеж суми се извършва след попълнена онлайн форма за заявка – на посочения от Технолайф ООД електронен адрес за кореспонденция – тук. Заявката трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката. Връщането на суми може да стане и с пощенски запис в офис на SPEEDY или ECONT като е необходимо трите имена по лична карта, точен адрес: град, пощенски код, улица или блок.
Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
3. В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
4. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16
Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Call Now Button