ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА /Обем 60литра/ FIRST FA-5047

Availability:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА 60литра FIRST FA-5047

Обем: 60 литра

2 нагревателни елемента

Горно / долно / комбинирано отопление

Регулиране на температурата 100-230 С °

Конвекционна функция

Функция за грил

Таймер 60 мин.

Вътрешно осветление

Аксесоари: 2 тарелки, грил

Размери (см) вътрешно: 35 /46 /34

Размери (см) външно:45/ 62/ 41,5

Захранване: 220-240 V, 50-60 Hz.

Мощност: 2200 W

Гаранция 24 месеца!

Направете запитване относно доставка и наличности ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА ОБЕМ 60 ЛИТРА FIRST FA-5047

306,00 лв.

Quantity:

Описание на продукта

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА 60l FIRST FA-5047 / Чисто нов уред в опаковка от производителите. Гаранция 24м.

Направете запитване относно доставка и наличност

Гаранция електрически уред за физическо лице: 24 м.

🆕 Нов уред в опаковка от производителя

Проверка на пратката ✅

Сравни®️

ДЕТАЙЛИ ФАЙЛОВЕ

Обем: 60 литра

2 нагревателни елемента

Горно / долно / комбинирано отопление

Регулиране на температурата 100-230 С °

Конвекционна функция

Функция за грил

Таймер 60 мин.

Вътрешно осветление

Аксесоари: 2 тарелки, грил

Размери (см) вътрешно:35 x 46 x 34

Размери (см) външно:45 x 62 x 41,5

Захранване: 220-240 V, 50-60 Hz.

Мощност: 2200 W

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА

Преди да свържете уреда, се уверете,

че спецификациите на табелата с данни

съответстват на електрическата мрежа.

Електрическата безопасност на уреда не може

да се гарантира, ако не е правилно заземен.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2000W • 220-240V • 50/60Hz

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ:

(фиг. A)

1. Функционален превключвател 1

2. Регулиране на температурата

3. Функционален превключвател 2

4. Таймер

5. Тава за печене

6. Скара

7. Грил

8. Тавичка за трохи

Забележка: Светлинният индикатор на

фурната се включва с таймера.

ВАЖНИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Когато използвате електрически уреди е

необходимо винаги да следвате посочените

по-долу предохранителни мерки:

1. Прочетете всички инструкции.

2. Не докосвайте горещите повърхности.

Използвайте дръжките и манипулаторите.

Винаги поставяйте фурната за печене на

топлоустойчива повърхност.

3. Необходимо е внимание при използване от

или в близост до деца.

4. За да се защитите от токов удар, не

потапяйте кабела, щепсела или други части

на фурната във вода или други течности.

5. Не оставяйте кабела да виси от ръба на

масата или плота, или да докосва горещи

повърхности.

6. Не работете с уреди, които имат повреден

кабел или щепсел или след неправилно

функциониране на уреда, или ако знаете,

че е повреден. Върнете уреда в най-

близкия упълномощен сервизен център за

проверка, ремонт или настройка.

7. Винаги издърпвайте щепсела от контакта.

Никога не дърпайте кабела.

Отстранете щепсела от контакта, преди

да преместите уреда. При преместване на

уреда използвайте и двете си ръце.

8. Не използвайте аксесоари, освен

специално предназначените за продукта.

Използването на непрепоръчани приставки

може да доведе до наранявания.

9. Не поставяйте в близост до горещи газови

или електрически котлони или в нагрята

фурна, или в микровълнова фурна.

10. При работа на фурната оставете поне

четири инча разстояние от всички страни

за осигуряване на подходяща вентилация.

Поставяйте уреда на суха, хоризонтална

повърхност.

11. По време на работа на уреда температурата

на достъпните повърхности е възможно

да бъде висока. Ако има повреда в

захранващия кабел, той трябва да бъде

сменен от производителя, негови сервизни

агенти или други квалифицирани лица, за

да се избегнат опасности.

12. Изключвайте от контакта, когато не

използвате или преди почистване. Оставете

уреда да се охлади, преди да поставите

или снемете аксесоари от него и преди

почистване.

13. За да изключите, завъртете контрола на

позиция ИЗКЛ. и отстранете щепсела от

контакта. Винаги хващайте щепсела при

изключване и никога кабела.

14. Бъдете особено внимателни при

преместване на уреди, съдържащи гореща

мазнина или други горещи течности.

15. Не покривайте тавата и останалите части

на фурната с метално фолио. Това може да

доведе до прегряване на фурната.

16. Почиствайте уреда редовно, тъй като

натрупванията на мазнина могат да

предизвикат пожар. Не разполагайте уреда

в близост до завеси, драперии или други

възпламеними материали.

17. Не почиствайте с тел, тъй като това може

да доведе до напукване на подложката и

контакт с електрически части, което от своя

страна да предизвика токов удар.

18. Използвайте само влажна кърпа напоена

с препарат а почистване на стъклото

на врата на фурната. НЕ използвайте

остри предмети, тъй като това може да

повреди стъклото и то да се счупи. ВИНАГИ

ОСТАВЯЙТЕ УРЕДА ДА СЕ ОХЛАДИ ПРЕДИ

ПОЧИСТВАНЕ.

19. За да предотвратите случайни изгаряния,

винаги използвайте ръкохватките и

манипулаторите за работа с уреда.

20. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ГОРЕЩИТЕ ПОВЪРХНОСТИ,

като горната част и страните на вратата на

фурната.

21. Никога не оставяйте уреда без наблюдение,

когато го използвате.

22. В тостера-фурна не трябва да се поставя

храна с твърде голям размер или метални

прибори, тъй като могат да причинят пожар

или да представляват опасност от токов

удар.

23. Всички поставени във фурната контейнери

не трябва да бъдат херметично затворени.

Освен това е необходимо да има

достатъчно пространство за разширение

на флуидите.

24. Съществува опасност от пожар, ако фурната

е покрита или докосва възпламеними

материали, включително завеси, стени

или други подобни, по време на работа.

Не поставяйте предмети върху фурната по

време на работа.

25. Необходимо е да бъдете особено

внимателни при използване на контейнери,

изготвени от материали, които се

различават от метал или стъкло.

26. Не поставяйте нито един от следните

материали във фурната: картон, пластмаса,

хартия и други подобни.

27. Не поставяйте материали, освен

препоръчваните аксесоари във фурната,

когато е гореща.

28. Винаги носете изолиращи ръкавици при

поставяне или снемане на компоненти от

горещата фурна.

29. Не използвайте навън

30. Ако електрическата верига бъде

претоварена с други уреди, този уред е

възможно да не работи правилно. Тостерът-

фурна трябва да се използва в отделен

електрически кръг от останалите работещи

уреди.

31. Не използвайте уреда за други цели, освен

по предназначение.

32. Този уред не е предназначен за употреба

от лица (включително деца) с намалени

физически, сетивни или умствени

способности, или с липсващи знания и

опит, освен ако не се наблюдават или не се

инструктират относно употребата на уредa

от лице, отговарящо за безопасността им.

33. Децата трябва да се наблюдават, за да се

уверите, че не си играят с уреда.

РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Преди да използвате фурната за първи път:

2. Измийте всички аксесоари с мек почистващ

препарат и изплакнете добре с чиста вода.

Подсушете всички аксесоари и сглобете

фурната.

3. След като отново сглобите фурната,

препоръчваме да я стартирате на

максимална температура за около

15 минути, за да изгорите приложеното с

цел безопасно транспортиране масло.

4. Развийте захранващия кабел.

5. Уверете се, че решетката и тавата са на

място.

6. Включете захранващия кабел в удобен

контакт.

Обърнете внимание: Първата употреба може

да доведе до минимална миризма и дим. Това е

нормално и безвредно; дължи се на защитния

материал върху отоплителните елементи,

който изгаря.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИ ФУРНА

1. Контрол на функция: Фурната е оборудвана

с 4-позиционен функционален превключвател:

Нагревателните елементи изключени.

Функцията конвекция включена.

Скара включена.

Скара и функцията конвекция включени.

2. Регулиране на температурата: Изберете

желаната температура от 100°C до 230°C за

готвене.

3. Управление на топлината: Фурната е

оборудвана с 4-позиционен функционален

превключвател:

Нагревателните елементи изключени.

Горен нагревателен елемент включен.

Долен нагревателен елемент включен.

Горният и долният нагревателни

елементи работят заедно.

4. Таймер: При активиране на сегмента с

таймера от устройствата за управление,

завъртете по посока на часовниковата

стрелка, за да задействате таймера. В края на

програмираното време прозвучава камбанка.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Важно е да почиствате уреда след

всяко използване, за да предотвратите

натрупването на мазнина и неприятните

миризми.

2. Оставете уреда да се охлади и изключете от

контакта преди почистване.

3. Не потапяйте уреда във вода и не мийте

под струя.

4. Подвижната телена решетка, тавата и

тавата за остатъци могат да се измият като

обикновени домакински съдове

Допълнителна информация

Производител

,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА /Обем 60литра/ FIRST FA-5047”

fifteen − eight =