Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.technolifebg.com се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване, „Технолайф”ООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване Технолайф прилага гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Уреда губи гаранционният срок в следните случаи:
а)при изгубена гаранционна карта;
б)при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в)при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г)при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д)при електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва безплатно в гр.Варна, а ако потребителя е от друг град той заплаща само транспортните разходи.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 070012340 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Call Now Button